Copyright 2021 - Designed by Fatih Kaya

Bildiriler

Uluslararası Hakemli Konferanslarda Tam Metin Olarak Sunulan ve Yayımlanan Bildiriler

 • Kaya, F. (Mayıs, 2016). Rehber ve psikolojik danışman adaylarının üstün zekalı ve yetenekliler hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları. Paper presented at the International Conference on Special Education (ELMIS), Konya, Turkey. 
 • Oğurlu, Ü., & Kaya, F. (Mayıs, 2016). Akademik başarı, bilişsel zeka ve duygusal zeka ilişkisi. Paper presented at the International Conference on Special Education (ELMIS), Konya, Turkey. 
 • Kilinc, E. & Kaya, F. (2011, February). Social Studies Concept Attainment in Turkish Middle School: 6th and 7th Graders Responses to Social Studies Concept Questions. Paper presented at the annual conference of the International Society for Social Studies, Orlando, FL. 12. Kaya, F., & Juntune, J. (2011, December). Peer nomination form for lower graders. Paper presented at the annual conference of the Texas Association for Gifted and Talented, Austin, TX.

Uluslararası Hakemli Konferanslarda Özet Metin Olarak Sunulan Bildiriler

 • Kaya, F. & Acar, S. (Ağustos, 2019). The impact of originality instructions on cognitive strategy use in divergent thinking. Paper presented at the American Psychological Associations's 2019 Convention, Chicago, USA. 
 • Korkmaz, O., & Kaya, F. (Haziran, 2016). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının temel psikolojik danışma becerilerine etkisi. Paper presented at the 3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey.
 • Erdoğan, R., & Kaya, F. (Mayıs, 2016). Üstün zekalı öğrenciler ve eğitimlerine yönelik tutum ölçeği. Paper presented  at the 15th International Primary Teacher Education Symposium, Muğla, Turkey. 
 • Delen, E., & Kaya, F. (Mayıs, 2016). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı. Paper presented at the 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey. 
 • Kaya, F. (September, 2013). The discrepancy between verbal and nonverbal intelligence scores within the context of poverty. Paper presented at the 2013 International Conference on Talent Development and Excellence, Antalya, Turkey.Kaya, F., Bulut, O., & Delen, E. (May, 2013). Does the use of different test booklets trigger DIF? Paper presented at the 2013 annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.
 • Juntune, J., Kaya, F., & Lazo, M. (2012, November). Opening the doors of opportunity for low SES gifted students. Paper presented at the annual conference of the Texas Association for Gifted and Talented, Dallas, TX.
 • Lazo, M., Ramos, T., & Kaya, F. (2012, November). Measurement invariance in a test of intelligence: Identifying gifted students from poverty. Poster presented at the annual conference of the National Association for Gifted and Talented, Denver, CO.
 • Bulut, O., Delen, E. & Kaya, F. (2012, November). A multilevel analysis of the relationship between types and location of universities and students’ math performance in Turkey. Paper presented at the 2012 annual meeting of the Association for Educational Assessment–Europe, Berlin, Germany.
 • Kaya, F., Delen, E., & Oren, M. (2012, October). Designing and developing an interactive computer-based peer nomination form to identify diverse gifted students. Paper presented at the annual international convention of the Association for Educational Communications and Technologies, Louisville, KY.
 • Delen, E., Oren, M., & Kaya, F. (2012, October). To what extent are parents aware of their children’s computer use? Paper presented at the annual international convention of the Association for Educational Communications and Technologies, Louisville, KY.
 • Bulut, O., Delen, E., & Kaya, F. (2012, October). TE11 teacher education reforms and PISA. Paper presented at the annual international convention of the Association for Educational Communications and Technologies, Louisville, KY.
 • Bulut, O., Delen, E., & Kaya, F. (2012, July). An SEM model based on PISA 2009 in Turkey: How does the use of technology and self-regulation activities predict reading scores? Paper presented at the 12th annual meeting of the International Educational Technology Conference, Taoyuan, Taiwan.
 • Juntune, J., Kaya, F., & Lazo, M. (2011, December). Problems and triumps in finding and serving gifted students from poverty. Paper presented at the annual conference of the Texas Association for Gifted and Talented, Austin, TX.
 • Kaya, F. (2011, February). Do children's judgment of their classmates' intelligence correlate with IQ scores? Paper presented at the 34th annual conference of the Southwest Educational Research Association, San Antonio, TX.
 • Juntune, J. E., Kaya, F., Ramos, S., Ramos, H., Newberry, J, & Lazo, M. (2010, November). Opening the doors of opportunity for low SES gifted students: Building verbal intelligence. Paper presented at the annual conference of the Texas Association for Gifted and Talented, Fort Worth, TX.  
 • Juntune, J. E., Kaya, F., & Ramos, S. (2009, December). The verbal-nonverbal intelligence gap: A key element in understanding children from poverty. Paper presented at the annual conference of the Texas Association for Gifted and Talented, Houston, TX.

 Ulusal Hakemli Konferanslarda Özet Metin Olarak Sunulan Bildiriler

 • Kaya, F., Ogurlu, Ü., Yaman, Y., Ercan Yalman, F., & Buluş Kırıkkaya, E. (Ekim, 2015). Üstün yeteneklilere küresel vatandaşlık eğitimi, III. Zekâ ve Yetenek Kongresinde sunulmuştur, Ankara, Türkiye.  
f t g m