Copyright 2021 - Designed by Fatih Kaya

Hakkında

Eğitim ve Dereceler

 • Doçent Dr.: Üniversiteler Arası Kurul. Üstün Zekalı ve Yetenekliler. 23 Mart 2016.
 • Yrd. Doç. Dr.: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı. Tokat, Türkiye. 3 Temmuz 2013.
 • Araştırma Görevlisi: Texas A&M Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Psikolojisi Bölümü. College Station, ABD. Ekim 2010-Haziran 2013.
 • Doktora: Texas A&M Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Psikolojisi Bölümü, Üstün Zekalı ve Yetenekliler. College Station, ABD. 3 Şubat 2013.
 • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Eğtim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı. İstanbul, Türkiye. 30 Haziran 2006.

 

İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü. Tokat, Türkiye. 2014-2017
 • Farabi Kurum Koordinatörü: Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Tokat, Türkiye. 2014-2017

 

Projeler

 • TÜBİTAK 4004 Projesi: 1 Mayıs 2015-1 Ekim 2015. Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilere Küresel Vatandaşlık Eğitimi. Kocaeli Üniversitesi. Görevi: Uzman ve Eğitmen. Toplam Bütçe: 28390 TL.
 • TÜBİTAK 1601 Girişimcilik Sertifika Programı: Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Eğitim Modülü Eğitimlerinin Verilmesi (9 farklı lisans ve lisansüstü öğrenci grubu). Görevi: Eğitmen. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. 2015-2017.
 • Teksas Eyalet Projesi: 15 Şubat 2013-30 Haziran 2013. İlk ve Orta Okullara Ölçme ve Değerlendirme Servisi: Zeka Testlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi. El Paso, Teksas, ABD. Görevi: Araştırmacı. Toplam Bütçe: $16000.
 • Teksas Eyalet Projesi: 15 Şubat 2012-30 Haziran 2012. İlk ve Orta Okullara Ölçme ve Değerlendirme Servisi: Zeka Testlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi. El Paso, Teksas, ABD. Görevi: Araştırmacı. Toplam Bütçe: $16000.
 • Teksas Eyalet Projesi: 15 Şubat 2011-30 Haziran 2011. İlk ve Orta Okullara Ölçme ve Değerlendirme Servisi: Zeka Testlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi. El Paso, Teksas, ABD. Görevi: Araştırmacı. Toplam Bütçe: $16000.

 

Teknik Beceriler

 • Certification in Testing the Gifted in 21th Century by Linda Silverman and John Wasserman
 • Administration of Standardized Tests
  • Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (CTONI – 2)
  • Reynolds Intellectual Assessment Scale (RIAS)
  • Shipley – 2
  • Children’s Organizational Skills Scales (COSS)
  • Torrance Creativity Test
 • Advanced Statistical Techniques
 • Exploratory and Confirmatory Factor Analysis
 • Structural Equation Modeling
 • IBM SPSS
 • AMOS
 • Path Analysis
 • Macromedia Dreamweaver
 • Joomla
 • Drupal

 

Yönetilen Tezler

 • Nuray Fırat (Yüksek Lisans) - Evde veya Yurtta Kalan Lise Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Stilleri
 • Bülent Dönmez (Yüksek Lisans) – Eleştirel Düşünme Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması 
 • Recep Erdoğan (Yüksek Lisans) - Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar ve Eğitimlerine Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Uyarlama Çalışması
 • Elif Can Sünbül (Yüksek Lisans) - Üniversite Öğrencilerinin Öz Duyarlık Düzeyleri, Yaşam Doyum Düzeyleri ve Olumlu Sosyal Davranış Eğilimleri Arasındaki İlişki

 

f t g m