Copyright 2021 - Designed by Fatih Kaya

Kitaplar

 

Çeviri Kitap Editörlükleri

 • Ogurlu, Ü. & Kaya, F. (2015). Yaratıcı çocuklar yetiştirmek. (Susan Daniels & Daniel Peters). Translated from the 1st edition of Raising creative kids. Ankara: Eğiten Kitap. [link]
 • Kaya, F. & Ogurlu, Ü. (2015). Üstün zekalı olarak büyümek: Evde ve okulda çocukların potansiyellerini geliştirmek. (Barbara Clark). Translated from the 8th edition of Growing up gifted: Developing the potential of children at school and at home. Ankara: Nobel Yayınevi. [link]
 • Üzeyir, O., & Kaya, F. (2014). Üstün zekâlılar eğitiminde en iyi uygulamalar: Kanıt temelli bir kılavuz. (Ann Robinson, Bruce M. Shore, & Donna L. Enersen). Translated from the 1st edition of Best practices in gifted education: An evidence based guide. Ankara: Nobel Yayınevi. [link]

Ansiklopedi Maddelei

 • Kaya, F. (2020). Paradoxical creativity. In Runco, M., Pritzker, S. (Eds.), Encyclopedia of creativity, 3rd edition, vol. 2. Elsevier, Academic Press, pp. 295-299.
 • Kaya, F. (2020). Flexibility. In Runco, M., Pritzker, S. (Eds.), Encyclopedia of creativity, 3rd edition, vol. 1. Elsevier, Academic Press, pp. 505-509.

Kitap Bölümleri

 • Kaya, F. (2021). Özel yeteneklilerde psikolojik iyi oluş hali. (U. Sak (Ed.), Özel yetenekli öğrencilerin sosyal duygusal ve akademik gelişimi (ss. 1-21). Ankara: Pegem Akademi. 
 • Kaya, F. (2021). Özel yetenekli çocuklarda asenkron gelişim. U. Sak (Ed.), Özel yetenekli öğrencilerin sosyal duygusal ve akademik gelişimi (ss. 207-223). Ankara: Pegem Akademi. 
 • Kaya, F. (2020). Türkiye’de ve dünyada özel yetenekliler eğitiminin tarihçesi. U. Sak (Ed.), Üstün yeteneklilerin eğitiminde modeller ve stratejiler. (ss. 1-25). Ankara: Pegem Akademi. 
 • Kaya, F. (2014). Etkili sunum teknikler. M. Sayılı, E. Oruç, H. Günal, & H. Önen (Eds.), Tarımsal yayım ve danışmanlık (ss. 3956). Ankara: Epamat Basım ve Yayıncılık.
 • Delen, E. & Kaya, F. (2014). İnternet ortamında ölçme ve değerlendirme. A. Baytak (Ed.), Eğitimde web teknolojilerinin kullanımı (ss. 156166). Ankara: Pegem Akademi.

Kitap Bölümü Çevirileri

 • Kaya, F. (2015). Üstün zekalı öğrenciler kimlerdir? F. Kaya & Ü, Ogurlu (Eds.), Üstün zekalı olarak büyümek: Evde ve okulda çocukların potansiyellerini geliştirmek (ss. 333). Translated from the 8th edition of Growing up gifted: Developing the potential of children at school and at home (Barbara Clark). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaya, F. (2014). Sınıfta fen bilgisi. Ü. Ogurlu & F. Kaya (Eds.), Üstün zekâlılar eğitiminde en iyi uygulamalar: Kanıt temelli bir kılavuz (ss. 163173). Translated from the 1st edition of Best practices in gifted education: An evidence based guide (Ann Robinson, Bruce M. Shore, & Donna L. Enersen). Ankara: Nobel Yayıne
 • Kaya, F. (2014). Bilişsel psikolojiye giriş. R. Ülker, & Z. N. Ersözlü (Eds.), Bilişsel psikoloji ve öğretim (ss. 112) Translated from the 5th edition of Cognitive psychology and instruction (Roger H. Bruning, Gregory J., Schraw, & Monica M. Norby). Ankara: Nobel Yayınevi.

 Üstün Zekalı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek

 Bu kitap, “içinde olanı ortaya çıkarma” anlamına gelen educere hakkındadır. Anne babalara ve eğitimcilere okulda ve evde bu önemli görevi anlamalarına ve yerine getirmelerine yardım etmesi için yazılmıştır. Bu kitapta bulunan bilgi ve fikirler, özellikle geliştirilmesi gereken özel yeteneklere sahip çocukların eğitimiyle ilgilidir. Bu bilgiler, fikirler ve materyaller, eğitimcilerin bu çocuklara rehberlik etmelerine ve yaşamlarını zenginleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İster öğretmenlik yapıyor olun, ister bir sınıfta öğretmenlik yapmaya hazırlanıyor olun, isterseniz de evde bir aile bireyi olun; bu kitapta, üstün zekâlı öğrencileri anlamak için öğrenme ve öğretme ile ve bilgiyi kullanmak için modellerle ilgili yardımcı olacak yeni bilgiler bulacaksınız. Bu sayfalar, size çocukların iyiliklerine ve yüksek zekânın gelişimini desteklemenize yardım edebilecek metotları ve mantığı sunacaktır.

Bu kitapta beynimizin nasıl geliştiği, nasıl öğrendiğimiz ve zekânın nasıl desteklenebileceği ile ilgili son araştırma verilerine dayalı olarak beyin işlevlerinin anlaşılması ve üstün zekâlılığın desteklenebilmesi için bilgiler sunulmuştur.

Üstün zekâlı çocukların özellikleri, sosyal duygusal gelişimleri için kullanılabilecek yöntemler ve üstün zekâlılık ile yaratıcılığın nasıl birlikte geliştirilebileceği ile ilgili ayrı ayrı ünitelere yer verilerek okuyucuların üstün zekâlı ve yetenekli öğrencileri bütün yönleri ile anlamaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrenmenin en üst seviyede gerçekleşmesi, esnek bir öğrenme ortamının sağlanması ve tanılama ve değerlendirme için en uygun yöntemlerinin kullanılması ile sınıf içinde üstün zekâlılığın nasıl geliştirilebileceği ve mükemmellik ve eşitlik arasındaki dengenin nasıl sağlanabileceği tartışılmıştır.

Kültüre duyarlı eğitime, beklenmedik düşük başarıya ve diğer öğrenme güçlüklerine farklı ünitelerde yer vererek cinsiyet, etnik köken ve ekonomik durumun üstün zekânın ve yeteneklerin gelişimi ve eğitimi üzerindeki etkisinin anlaşılması sağlanmıştır.

Kaynaştırma sınıfları, zenginleştirme, hızlandırma ve gruplandırma yöntemlerini karşılaştırarak üstün zekâlılar eğitiminde kullanılabilecek çeşitli programların, yapıların ve düzenlemelerin altı çizilmiştir.

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitiminde uygulanan bir programı etkili ve verimli kılabilmek için yapılması gerekenlere vurgu yapılmış ve iyi uygulamalardan örnekler sunulmuştur.

Bu kitap, okul öncesi dönemden ortaöğretime kadar olan süreçte üstün zekâlı çocukların kimler olduğunu, bu çocukların nasıl üstün zekâlı olduklarını ve bu çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen yöntemleri sizlerin bilgisine sunmaktadır. Sunulan bu bilgiler ile hem anne babalar hem de eğitimciler, evde ve okulda çocukların zekâ ve yeteneklerinin en üst düzeyde gelişimi için yapılması gerekenler konusunda kendilerini daha donanımlı hissedeceklerdir.

Üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimi alanında Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan kitaplardan biri olan ve alanda uluslararası üne sahip Barabara Clark tarafından yazılan bu kitap, alanda yetkin bir ekibin titiz çalışması sonucu Türkçe'ye kazandırılmıştır. Bu kitap, en güncel araştırma verileri ile desteklenmiş kapsamlı içeriği ile üstün zekâlı ve yetenekliler alanındaki derslerde ders kitabı olarak okutulabilecek bir kitaptır.

Link: http://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=9630 

 


 Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek

Çocuğunuzun yaratıcılığını nasıl geliştirebilirsiniz? Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek doğuştan getirdiğimiz yaratıcı ruhu nasıl devam ettirilebilecekleri ve yaratıcılığı nasıl destekleyebilecekleri konularında ebeveynlere ve öğretmenlere yol göstermektedir. Yazarlar bu kitapta yaratıcılıkla ile ilgili çeşitli kuramları açıklamanın yanında, aşağıdaki konuları ele almışlardır:

Yaratıcılıkla ile ilgili kişilik özellikleri

Yaratıcılık ile ilgili süreçler

Yaratıcılık için etkili ebeveynlik

Yaratıcı düşünceyi destekleyen etkinlikler

Yaratıcılığı geliştiren programlar

Organizasyon becerilerinin öğretimi

Kendi yaratıcılığınızı nasıl devam ettireceğiniz

Link: http://www.egitenkitap.com/YARATICI-COCUKLAR-YETISTIRMEK,PR-109.html

 

 

 

 


 Üstün Zekalılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar: Kant Temelli Bir Kılavuz 

Üstün Zekâlılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların öğretmenlerine, ailelerine ve yöneticilere kısa, güncel ve araştırmaya dayalı öneriler sunmaktadır. Bu kitaptaki 29 uygulama, yeteneklilerle ilgili eğitimsel araştırmaların yoğun ve titiz incelenmesi sonucu belirlenmiştir. Kültürel olarak farklı öğrenciler, sosyoekonomik seviyesi düşük öğrenciler, yeteneği belirleme araçları, üstün yeteneklileri zorlayacak müfredat ihtiyacı 29 uygulamadan sadece birkaç tanesi…

Her uygulama, iki bölümden oluşan ünite şeklinde düzenlenmiştir: "Ne Biliyoruz?" ve "Ne Yapabiliriz?". İlk bölüm, kısaca uygulamayı açıklayıp araþtırmaları özetlemektedir. İkinci bölüm ise ailelere, öğretmenlere ve idarecilere yönelik evde, sınıfta ve okulda yapılabilecek önerileri içermektedir. Bu kitap üstün zekâlılar eğitiminde araştırma ve uygulama arasında bağ kuran bir rehbere ihtiyaç duyanların mutlaka edinmesi gereken bir kaynak niteliğindedir.

Link: http://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=4232

f t g m