Copyright 2021 - Designed by Fatih Kaya

Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Araştırma Makaleler

 • Kaya, F. & Acar, S. (2019). The impact of originality instructions on cognitive strategy use in divergent thinking. Thinking Skills and Creativity, 33. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.100581. (SSCI) [pdf]
 • Juntune, J., Kaya, F. & Tyrrell, S. (2017). Finding and serving gifted students raised in poverty. Tempo 38(1), 6-11. [pdf]
  
 • Talas, S., Kaya, F., Yıldırım, N., Yazıcı, L., Nural, H., Çelebi, İ., Keskin, Ş., Söylemez, T. ve Nugay, E. (2016). Destek eğitim odaları ve öğretmenler üzerine betimsel bir çalışma: Tokat ili örneği. Journal of European Education, 6(3), 31-52. 10.18656/jee.15436 [pdf]
 • Kaya, F., Stough, L., & Juntune, J. (2016). Verbal and nonverbal intelligence scores within the context of poverty. Gifted Education International, 33(3), 257-272. 10.1177/0261429416640332 (ERIC) [pdf]
 • *Dönmez, B., & Kaya, F. (2016). Eleştirel düşünme motivasyonu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25),159-173. [pdf]
 • Ogurlu, Ü., Kaya, F., & Ercan, F. (2016). Üstün yetenekli ortaokul öğrencilerine küresel vatandaşlık eğitimi programının etkililiği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 253-271. doi: http://dx.doi.org/10.17860/efd.98468 [pdf]
 • *Kaya, F., Kanık, P., & Alkın, S. (2016). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin duygusal ve zeka ve iletişim becerileri düzeylerinin karşılaştırılması. International Online Journal of Educational Studies, 8(1), 229-244. [pdf]
 • Kaya, F., Juntune, J. & Stough (2016). The effect of poverty on the verbal scores of gifted students. Educational Studies, 42(1), 85-97. doi: 10.1080/03055698.2016.1148585 (SSCI) [pdf]
 • Kaya, F., Delen, E., & Young, K. (2016). Psychometric properties of the Internet Addiction Test in Turkish. Journal of Behavioral Addictions, 5(1), 130-134. doi: 10.1556/2006.4.2015.042 (SSCI) [pdf]
 • Delen, E., Kaya, F., Ritter, N., & Sahin, A. (2015). Understanding parents’ perceptions of communication technology use. International Online Journal of Educational Sciences, 7(4), 22-36. http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2015.04.003 [pdf]
 • Ogurlu, Ü., Kaya, F., & Hızlı, E. (2015). Career decisions of gifted students in Turkey. Journal of European Education, 5(1), 31-46. http://dx.doi.org/10.18656/jee.86698 [pdf]
 • *Fırat, N., & Kaya, F. (2015). Yurtta veya ailesinin yanında kalan öğrencilerin sosyal destek düzeyleri ve stresle başa çıkma stillerinin incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10(7), 407-426. http://dx.doi.org/ 10.7827/TurkishStudies.8140 [pdf]
 • Kaya, F., & Ogurlu, Ü. (2015). Benlik saygısı, zekâ ve akademik başarı ilişkisi. International Journal of Human Sciences, 12(1), 951-965. doi: 10.14687/ijhs.v12i1.3089 [pdf]
 • Kaya, F., Ogurlu, Ü., Taşdemir, B., & Toprak, Y. (2015). Türkiye’de üstün zekâya ilişkin sosyal temsiller. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 742-765. [pdf]
 • Kaya, F., Juntune, J. & Stough, L. (2015). Intelligence and its relationship to achievement. Elementary Education Online, 14(3), 1060-1078. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.25436 [pdf]
 • Kaya, F. (2015). Teachers' conception of giftedness and special needs of gifted students. Education and Science, 40(177), 59-74. doi:10.15390/EB.2015.2885 (SSCI) [pdf]
 • Kaya, F., & Delen, E. (2014). A computer-based peer nomination form to identify gifted and talented students. Australasian Journal of Gifted Education, 23(2), 29-36. [pdf]
 • *Kaya, F., Erdoğan, R., & Çağlayan, Y. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin okula karşı tutumları ve arkadaşlık ilişkileri. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 4(2), 107-125. [pdf]
 • Kaya, F. (2013). The role of peer nomination forms in the identification of lower elementary gifted and talented students. Educational Research and Reviews, 8(24), 2260-2269. doi:10.5897/ERR2013.1674 (ERIC) [pdf]
 • Bulut, O., Delen, K., & Kaya, F. (2012). An SEM model based on PISA 2009 in Turkey: How does the use of technology and self-regulation activities predict reading scores? Procedia-Social and Behavioral Science, 64, 564-573. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.066 [pdf]
 • Juntune, J., Kaya, F., & Ramos, S. (2011). Another look at high ability students from low SES populations. Tempo, 32(4), 14–19. [pdf]

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan İnceleme Makaleler

 • Delen, E., & Kaya. F. (2013). Creativity in the primary classroom. European Journal of Teacher Education, 36(2), 233-235. doi:10.1080/02619768.2012.762506 (SSCI) [pdf]
 • Kaya, F., Delen, E., & Bulut, O. (2012). Test review: Shipley-2. Journal of Psychoeducational Assessment, 30(6), 593-597. doi:10.1177/0734282912440852 (SSCI) [pdf]
 • Kaya, F., Delen, E., & Ritter, N. (2012). Test review: Children's Organizational Skill Scales (COSS). Journal of Psychoeducational Assessment, 30(2), 205-208. doi:10.1177/0734282911416320 (SSCI) [pdf]
 • Delen, E., Kaya, F., & Ritter N. (2012). Test review: Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (CTONI-2). Journal of Psychoeducational Assessment, 30(2), 209-213. doi:10.1177/0734282911415614 (SSCI) [pdf]

* Öğrenciler ile yapılan yayınlar.

f t g m